Hyväntekeväisyys pääosassa

Hyväntekeväisyys jatkuu, hienoa, että olet mukana!

Viime vuoden kilpailusta tehdyn palautekyselyn mukaan hyväntekeväisyys on kilpailijoille merkityksellinen asia osallistua vuodesta toiseen elokuiseen kilpailuun. Tämä tuntui erityisen hyvältä kilpailua järjestävistä henkilöistä. Onhan se myös tärkeä tekijä rakentaa kilpailua vuodesta toiseen itse purjehduksen ilon varmistamiseksi. Korona leimaa tätä vuotta ja hyväntekeväisyyden merkitys korostuu vain entisestään. Olemme siis erityisen iloisia, että voimme osaltamme varmistaa, että tuotamme iloa hyväntekeväisyyskohteellemme.

Viime vuonna kohteeksemme vaihtui Tallinnan Tondi Pohikool, joka on yksi suurimmista erityistä tukea tarvitsevien lasten kouluista Virossa. Vuosien 2019 ja 2020 aikana koulu on saanut uuden koulurakennuksen käyttöönsä. Meidän antamalla lahjoituksella hankitaan erilaista terapiavälineistöä lasten kuntoutukseen. Koulussa opiskelee seitsemästä ikävuodesta ylöspäin lapsia ja osa asuu koulussa arkiviikot. Lapsille ja nuorille sekä koulun henkilökunnalle on tärkeää, että he saavat osallistua tapahtumiin mukaan. Tästä syystä tänä vuonna koulu on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme. Osa palkinnoista onkin koulussa opiskelevien lasten tekemiä käsitöitä.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten koulutus  löydät lisätietoja osoitteesta http://tondi.edu.ee/koolist/uus-kool.
Mikäli haluat tukea omalla tai yrityksesi lisäpanostuksella erityistä tukea tarvitsevien lasten koulua Helsinki Tallinna Racen nimissä, voit ottaa yhteyttä: heltal@koivusaarenpursiseura.fi 

 Charity continues, great that you are involved!

According to a feedback survey on last year’s competition, charity is an important thing for boats to participate in the competition year after year. This felt especially good for the people organizing the competition. After all, it is also an important factor in being able to compete from year to year to ensure the joy of sailing itself. Corona marks this year and the importance of charity is only further emphasized. We are therefore particularly pleased to be able to do our part to ensure that we bring joy to our charity.

Last year, our target was Tallinn’s Tondi Pohikool, one of the largest schools for children with special needs in Estonia. During 2019 and 2020, the school has received a new building. The donation will provide various therapeutic equipment for the rehabilitation of children. Children from the age of seven study at the school and some live in the school on weekdays. It is important for children and young people, as well as school staff, to be able to take part in the events. For this reason, this year the school is particularly interested in working with us. Some of the prizes are handicrafts made by children studying at school.

For more information on the education of children with special needs, visit http://tondi.edu.ee/koolist/uus-kool.

If you want to support a school for children with special needs on behalf of the Helsinki Tallinn Race with your own or your company’s additional investment, you can contact: heltal@koivusaarenpursiseura.fi