Miehistöluettelo/Crew list

Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Miehistöluetteloa ei pysty enää päivittämään manage2sailin kautta. Laita miehistöluettelo osoitteeseen heltal@kopu.fi. Huomaathan, että olemme kiireisimmän ajan keskellä ja emme välttämättä kuittaa postia saapuneeksi. 

Manage2sailiin on viety kilpailun materiaalit valmistautumista varten. Purjehdusohjeet ja maaliraportti ovat jaossa kipparikokouksessa. Organisaatio kiittää, jos itse printtaat vakuutusdokumentin ja tuot allekirjoitettuna kokoukseen.

Mikäli seuraat kipparikokousta Facebookin kautta, varmista, että joku tulee noutamaan trackerin ja tuo vakuutuspaperin allekirjoitettuna.

 

Registration has closed. The crew list can no longer be updated via manage2sail. Send the crew list to heltal@kopu.fi. Please note that we are in the middle of the busiest time and we may not acknowledge the mail as having arrived.

The race materials have been taken to Manage2sail for preparation. The Notice of Race, Sailing instructions and finish report are distributed at the skipper’s meeting. The organization will appreciate it if you print the insurance document yourself and bring it signed to the meeting.

If you follow the skipper’s meeting via Facebook, make sure that someone comes to pick up the tracker and brings the signed insurance paper.