MarinaBayn satamakartta/MarinaBay berths

Tarkista tästä kartasta paikkasi. On erittäin tärkeää, että noudatat tätä ohjetta, jotta veneen on helppo siirtyä starttiin oman lähtöluokan mukaan.

Check this map for your berth location. It is very important that you follow this instruction so that the boat can easily move to the start according to one´s starting class.