Materiaali kilpailijoille/Material to racers

Kilpailun materiaaleista suurin osa on julkaistu manage2sailin virallisella ilmoitustaululla ja HTR:n sivulla Kilpailijoille – Kilpailun dokumentit. Tutustu materiaaleihin ajoissa!

Vastaamme sähköpostilla vain kriittisiin kysymyksiin. Näin säästämme organisaation aikaa kilpailun ja tapahtuman starttaamiseen. 

Ps. Kippari, pyydä myös gasteja tutustamaan materiaaliin. Eikä haittaa, jos kurkkaat purjehduksen kilpasääntöjä ja miten niitä tulkitaan Helsinki Tallinna Racessa.

 

Most of the race materials have been published on manage2sail’s official notice board and HTR’s page for Competitors – Competition documents. Familiarize yourself with the materials in time!

We only answer critical questions by email. This way we save the organization’s time to start the race and the event.

Ps. Skipper, also ask the other sailors to familiarize themselves with the material. And it doesn’t hurt if you take a look at the Racing Rules of Sailing and how they are interpreted in the Helsinki Tallinn Race.