2024 kilpailun suunnittelu on alkanut

HTR:n ydintiimi on kokoontunut jo pari kertaa alkuvuoden aikana. Tutut kasvot ovat suunnittelussa mukana ja kevät onkin aktiivista kilpailun rakenteiden rakentamista. 

Kilpailu on poikkeuksellisen myöhään, elokuun viimeisenä viikonloppuna 23.-25.8. Laita kalenteriin viikonloppu jo kalenteriin! Ota yhteyttä heltal@kopu.fi, jos on kysyttävää.


HTR’s core team has already met a couple of times during the beginning of the year. Familiar faces are involved in the planning, and spring is an active construction of the race’s structures.
The race is exceptionally late, on the last weekend of August, August 23-25. Put the weekend in your calendar already! Contact heltal@kopu.fi if you have any questions.

Palautekysely 2023

HTR23-juhlakilpailu on tältä vuodelta kuitattu.
 
HTR-organisaatio pyytää sinulta aikaa palautteeseen vastaamiseksi. Haluamme varmistaa kaikille onnistuneen kilpailun 2024. Palautteesi perusteella viemme jälleen asioita eteenpäin, sekä vaalimme perinteitä, jotka ovat veneille, kippareille ja miehistöille oleellisia kilpailun onnistumiseksi. Kiitos sinulle! 
 

Onnea kilpailuun!

Kilpailuorganisaatio toivottaa kaikille kilpailijoille onnea kilpailuun ja turvallista matkaa Suomenlahden yli. Materiaalit löytyvät näiltä verkkosivuilta omien otsikoiden alta sekä manage2sailista. Kilpailua voi seurata maista, joten jaathan linkkiä kilpailua seuraaville. Sähköpostimme heltal@kopu.fi vastaa enää kriittisiin kysymyksiin, koska organisaatio on kiinni itse kilpailussa. Ota yhteyttä kilpailusatamien toimistoihin tarvittaessa.

Nähdään Tallinnassa!

The race organization wishes all competitors good luck in the competition and a safe trip across the Gulf of Finland. The materials can be found on these websites under their own headings and on manage2sail. The race can be followed from ashore, so please share the link with those who follow the race. Our e-mail heltal@kopu.fi answers only critical questions, because the organization is engaged in the race itself. Contact the offices of the race marinas if necessary.

See you in Tallinn!

Materiaali kilpailijoille/Material to racers

Kilpailun materiaaleista suurin osa on julkaistu manage2sailin virallisella ilmoitustaululla ja HTR:n sivulla Kilpailijoille – Kilpailun dokumentit. Tutustu materiaaleihin ajoissa!

Vastaamme sähköpostilla vain kriittisiin kysymyksiin. Näin säästämme organisaation aikaa kilpailun ja tapahtuman starttaamiseen. 

Ps. Kippari, pyydä myös gasteja tutustamaan materiaaliin. Eikä haittaa, jos kurkkaat purjehduksen kilpasääntöjä ja miten niitä tulkitaan Helsinki Tallinna Racessa.

 

Most of the race materials have been published on manage2sail’s official notice board and HTR’s page for Competitors – Competition documents. Familiarize yourself with the materials in time!

We only answer critical questions by email. This way we save the organization’s time to start the race and the event.

Ps. Skipper, also ask the other sailors to familiarize themselves with the material. And it doesn’t hurt if you take a look at the Racing Rules of Sailing and how they are interpreted in the Helsinki Tallinn Race.

 

Haven Kakumäe

Kilpailutoimisto aukeaa perjantaina Tallinnassa klo 19, ja on auki klo 17 saakka. Sunnuntaina toimisto on auki 9-11. 

Business-luokan veneille on saunat varattu puoleen yöhön saakka. Tämän jälkeen saunat ovat käytössä kaikille luokille koko yön.

Ravintola Anchur palvelee purjehtijoita perjantai-illasta sunnuntaiaamuun eli 24/7 koko kisatapahtuman ajan. Tarjolla on ruokaa ja juotavaa sopivaan makuun. Lauantaina ja sunnuntaina ravintolasta saa aamiaisesta iltapalaan kaikenlaista.

Ravintola Puri palvelee fine dining -meiningillä. Voit varata itse pöydän ravintolasta. 

Satamasta löytyy Alexela-kauppa, josta saa elintarvikkeita ja kahvilatuotteita. Kauppa on kahteen saakka molempina öinä.


The Race Office opens on Friday in Tallinn at 19:00, and is open until 17:00. On Sunday, the office is open from 9 to 11.

Business class boats have saunas reserved until midnight. After this, the saunas are available for all classes all night.

Restaurant Anchur serves sailors from Friday evening to Sunday morning, i.e. 24/7 throughout the race event. There is food and drink to suit your taste. On Saturday and Sunday, the restaurant offers everything from breakfast to dinner.

Restaurant Puri serves fine dining. You can reserve a table yourself at the restaurant.

There is an Alexela store in the port, where you can get food and cafe products. The store is open until two on both nights.

Helsingin satamapaikat/Berths in Helsinki

Tutustu satamasuunnitelmaan. Kun saavutMarina Bay Skattalle, kiinnitythän luokallesi varattuun paikkaan. Näin jokainen pääsee ajoissa valmistautumaan omaan starttiin.

Check out the berth plan. When you arrive to Marina Bay Skatta, please stick to the berth reserved for your class. This way, everyone can prepare for their own start in time.

Poikkeava purjenumero/Alternative idenfication

Poikkeavan purjenumeron voi anoa erillisen lomakkeen kautta. Täytä lomake linkin takaa. Kilpailulautakunta julkaisee hyväksytyt poikkeavuudet virallisella ilmoitustaululla.

An alternative sail identification can be requested via a separate form. Fill out the form behind the link. The Race Committee will publish approved alternative idenfications on The Official Notice Board.

Kilpailukelpoisuus ja veneen tiedot

Muista, että viimeistään 14.8. klo 23.59 pitää organisaatiolla olla mittaluku ja muut veneen tiedot käytettävissä. Mittaluvun todistukseksi kelpaa Avomeripurjehtijoiden taulukko, FinRating-todistus tai ORC-todistus, joka on tältä vuodelta 2023. Vielä ehdit hankkia itsellesi luvun, joten on pian yhteyttä Avomeripurjehtijoihin, jos pätevää mittalukua ei vielä ole!

Miehistöluetteloa voi päivittää vielä 14.8. jälkeen. Laita miehistön muutoksista tieto osoitteeseen heltal@kopu.fi. Emme välttämättä vastaa viesteihin, koska kiireet lisääntyvät kohti kilpailua. Voit luottaa, että viesti on tullut perille.

Remember that no later than August 14th at 11:59 p.m. the organization must have the rate and other boat information available. As proof of the rate, the Finnish Offshore Sailing Association ratetable, FinRating certificate or ORC certificate, which is from this year 2023, is valid. You still have time to get yourself a rate, so contact the Finnish Offshore Sailing Association or your local club soon if you don’t have a valid rate number yet!

The crew list can still be updated on August 14th after. Send information about crew changes to heltal@kopu.fi. We may not respond to messages because the rush is increasing towards the race. You can trust that the message has arrived.

 

Mittaluvusta

HTR:n kilpailukutsun kohta 2.1. edellyttää FinRating 2023 taulukon mukaista tasoituslukua, voimassa olevaa FinRating-todistusta tai ORC-mittakirjaa. Se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme käyttöön juuri tämän vuoden luvun, joka on hyväksytty joko FinRating- tai ORC-säännön mukaan. Kutsussa mainitsemme, että mittaluku pitää olla meillä käytössä viimeistään 14.8. klo 23.59.

Takaa-ajolähtöä ja lopullisten tulosten takia veneet tarvitsee tasoittaa keskenään, jotta ne ovat vertailukelpoisia. Tämä tapahtuu FinRating- tai ORC-säännön perusteella. Säännöt tarkistetaan vuosittain keväällä ennen kilpailukauden alkua. Tarkistuksen tekevät kansainvälinen ORC ja Avomeripurjehtijat Suomessa. Avomeripurjehtijat tekee vuosittain venekohtaisia mittakirjoja sekä tarkistaa taulukkoveneiden mitat, että ne ovat tasoituskelpoisia keskenään.

Osa veneistä hankkii mittaluvun jo alkukeväästä ja osa vain sitä yhtä kilpailua varten, jonka aikoo kilpailla. Kilpailunjärjestäjän tarvitsee varmistaa kilpailun oikeudenmukaisuus ja reiluus kaikkia kilpailijoita kohtaan. Tästä syystä HTR käyttää tasoitussääntöjä, jotka tarkistetaan vuosittain.

Tuo 14.8. haamuraja, että mittaluku on meillä käytössä. Tämän jälkeen alkaa takaa-ajolähtöjen laskenta. Excel-pohja laitetaan hommiin. Yhdenkin luvun muutos myöhemmin muuttaa kaikkien veneiden lähtöaikaa. Varmistamme, että saamme lähtöajat kerralla virheettömiksi, joka varmistaa kilpailun oikeudenmukaisuuden.

Kaikesta tästä huolimatta toivomme, että kaikki halukkaat pääsevät kilpailuun mukaan. Laita meille sähköpostia heltal@kopu.fi, jos sinulla on haasteita. Ratkotaan ne yhdessä, näin olemme tehneet joka vuosi. Aika harva haaste tulee meille ensimmäistä kertaa. Teemme töitä, jotta kilpailu on onnistunut kilpailijoille, järjestäjille ja kilpailua seuraaville, joten tervetuloa juhlavuoden kilpailuun!

7.8. vielä perushinnalla

Maanantaina 7.8. puolen yön aikaan päättyy normaalihintainen ilmoittautuminen. Ilmoittautuessasi täytä veneen tiedot ja maksa maksu lopuksi. Miehistöluettelon voit täyttää niin pitkälle kuin on gastit tällä hetkellä tiedossa. Muutokset voit toimittaa heltal@kopu.fi. Voit tuosta sähköpostiosoitteesta kysyä muutakin apua kilpailuun liittyen.

Avomeripurjehtijoiden sivuilta saat lisätietoa mittaluvusta joko taulukkoveneistä tai miten hankkia venekohtainen mittakirja.

Lähempänä kilpailua toimitamme kaikille kippareille lisätietoja, jotka julkaistaan myös kilpailun virallisella ilmoitustaululla

Lämpimästi tervetuloa HTR 30 vuotta -juhlakilpailuun!

Monday August 7th normal price registration ends at midnight. When registering, fill in the boat’s information and pay the fee at the end. You can fill in the crew list as far as the guests are currently known. You can submit changes to heltal@kopu.fi. You can ask for other help regarding the race from that email address.

 The Finnish Offshore Sailing Association’s website, you can get more information about the ratings of either so called table boats or how to get a boat-specific certification.

Closer to the race, we will provide all skippers with additional information, which will also be published on the official notice board of the race.

A warm welcome to the HTR 30 years celebration race!