HTR ja korona

HTR ja korona

Helsinki Tallinna Racen johto on seurannut koronapandemiaa koko kevään ja haluaa varmistaa kaikille osallistujille sekä rannoilla seuraavalle yleisölle mahdollisimman turvallisen kilpailukokemuksen. Kilpailun järjestämisessä huomioidaan jatkuvasti miten pandemia muuttuu ja sen vaikutukset kilpailuun. Organisaatio seuraa aktiivisesti Suomen, Viron hallitusten ja  viranomaisten sekä Suomen purjehdus- ja veneily ry:n ohjeita. Lisäksi käydään aktiivista keskustelua yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kilpailun viemiseksi läpi on tehty erilaisia suunnitelmia pandemia huomioonottaen jo talvesta lähtien. Mikäli kilpailuun on tulossa pandemian takia muutoksia, tiedotetaan siitä mahdollisimman pian kilpailijoita sekä muuta yleisöä eri viestintävälineissä. 

Koronan vaikutukset korostuvat sosiaalisissa tilanteissa, joita HTR:n liittyen ovat kipparikokous, business-luokalle suunnattu brunssi, maalisataman yhteiset tilat ja palkintojen jako sekä lauantai-illan bileet. Tilaisuudet tullaan järjestämään siten, että purjehtijoiden terveys ja turvallisuus on huomioitu mahdollisimman hyvin. Tarkat lisätiedot ja ohjeet tilaisuuksia varten julkaistaan tällä sivulla lähempänä kilpailua.

Lisäksi koronan osalta on HTR:n organisaatio tuottanut valmiussuunnitelman, joka löytyy sivun alalaidasta. Suunnitelma pohjautuu viranomaisten sekä kilpapurjehduksista vastaavien tahojen toimintaohjeisiin, jotka on muokattu vastaamaan Helsinki Tallinna Racea. Suunnitelman taustalla on asiantuntijalääkäri.

Helsinki Tallinna Race and corona pandemic

The management of the Helsinki Tallinna Race has been following the corona pandemic throughout the spring and wants to ensure the safest possible racing experience for all participants and the audience following on the shores. The organization of the competition constantly takes into account how the pandemic changes and its effects on race. The organization actively follows the instructions of the Finnish and Estonian governments and authorities. In addition, there is an active discussion with partners.

Various plans have been made to carry out the race, taking into account the pandemic, since the winter. If changes are coming to the race due to a pandemic, sailors and the general public will be informed about it as soon as possible through various means of media.

The effects of corona will be accentuated in the social situations associated with HTR, including the Skipper’s Briefing, a brunch for the Business class, the common areas of the Race marina and the Award ceremony and the Saturday night party. The events will be organized in such a way that the health and safety of sailors are taken into account as well as possible. Detailed additional information and instructions for the events will be published on this page closer to the race.

In addition, for the corona, the HTR organization has produced a contingency plan, which can be found at the bottom of the page. The plan is based on the operating instructions of the authorities and those responsible for racing sailing, which have been modified to correspond to the Helsinki Tallinn Race. The plan is based on a medical doctor’s expertise.