Kilpailijoille – For Competitors

Ilmoitukset kilpailijoille – Notices to racers

Tänä vuonna kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee ilmoittautumisjärjestelmässä.
The official Notice Board can be found in the registration website.

Kilpailun 2020 dokumentit – Race documents 2020

Anomus poikkeavan purjenumeron käytöstä/Request to use alternative identification on sails

Kutsujulkaisu 2020/Invitation 2020