Kilpailijoille – For Competitors

Turvallisuusohjeet

Kilpailun onnistumiseksi turvallisuus on ehkä tärkein asia, jonka organisaatio ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja kilpailun läpiviemisessä. Olemme julkaisseet turvallisuussuunnitelman kilpailijoille.

In order for the competition to be successful, safety is perhaps the most important thing that the organization takes into account in all the planning and running of the competition. We have published a safety plan for competitors.

Turvallisuussuunnitelma/Safety Plan

Turvallista kilpailua ja tapahtumaa!