Tapahtuma

Hyväntekeväisyyskohde

Purjehtimalla autat – edelleen!

Vuodesta toiseen Helsinki-Tallinna Racessa toistuu Purjehdi auttamaan! -teema. HTR onkin ainoa suomalainen purjehduskilpailu, joka tekee hyväntekeväisyyttä ja lahjoittaa kilpailun päätteeksi rahaa lasten hyväksi. Tänä vuonna kilpailu uudistuu monella tapaa. Yksi uudistus on, että kilpailu antaa lahjoituksen Tallinnan Tondi Pohikoolille. Tallinnan Tondi Pohikool on erityistä tukea tarvitsevien lasten koulu.

Tallinnan Tondi Pohikool on yksi suurimmista erityistä tukea tarvitsevien lasten kouluista Virossa. Tällä hetkellä koulussa on 235 opiskelijaa 7-19-vuotiaana. Opiskelijat ovat lähinnä Tallinnasta ja sen lähiseudulta. Tallinnan ulkopuolella tai riskiperheistä tulevat opiskelijat voivat jäädä kouluun koko viikon ajaksi.

Koulun opetusmenetelmät ja -käytännöt tukevat käytännön ymmärtämistä, sitten teoriaa. Koulu kiinnittää paljon huomiota lasten omiin ympäristöihin ja heillä on paljon oppituntien jälkeistä toimintaa. Tämän vuoden huhtikuussa aloitettiin rakentamaan uutta koulurakennusta,  joka valmistuu vuoden kuluessa. Uuden koulurakennuksen tilat tukevat ajatusta koko päivän kestävästä koulusta. Koulu on suunniteltu nykyaikaisten erityisoppilaitosten vaatimusten mukaisesti, joilla on erilaisia ​​hoitotiloja ja fyysistä kehitystä tukevia tiloja.

Helsinki-Tallinna Racen antamalla lahjoituksella perustetaan terapiahuoneita fysio- ja musiikkiterapialle. Uudessa rakennuksessa on panostettu erityisesti välineisiin ja tiloihin, joiden avulla voidaan toteuttaa uusia terapia- ja hoitomuotoja lasten auttamiseksi.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten uudesta koulurakennuksesta löydät lisätietoja osoitteesta http://tondi.edu.ee/koolist/uus-kool.
Mikäli haluat tukea omalla tai yrityksesi lisäpanostuksella lastenkoulua Helsinki–Tallinna Racen nimissä, voit ottaa yhteyttä: heltal@koivusaarenpursiseura.fi

By sailing you help – still!

From year to year in Helsinki-Tallinn Race has repeated Sail to help! -theme. HTR is the only Finnish sailing competition that makes charity and donates money to children at the end of the competition. This year the competition is renewed in many ways. One reform is that the competition will give a donation to Tallinn’s Tondi Pohikool which is a school for children with special needs.

Tallinn Tondi School is one of the largest schools for children with special needs in Estonia. As of today we have 235 students in the age of 7-19. Our students are mostly from Tallinn and neighboring parishes. The students, outside of Tallinn or from risk families, can stay in school for the whole week.

Teaching methods and approaches stand on understanding that practice first, then theory.  Learning happens everywhere. They pay high attention to informal education – they have lots of after school activities. The school is now in the process of taking our school concept to new level. In April this spring we put the corner-stone to our new school building that will be totally completed in one year. The facilities in new school house support our all day school concept. The school has been projected according to contemporary requirements for special school having the facilities for different therapies and supporting physical development. Rooms for physical and music therapy will be established with a donation from Helsinki-Tallinn Race.

For our students sports has been always an output. This has given the opportunity to many of our students to enjoy success. Our school’s football team and floorball team have been very successful in all Estonia competitions in special sports contests. On international level our swimmers have brought medals from Special Olympics and some European swimming contests.

For more information on the new school building for children with special needs, see http://tondi.edu.ee/koolist/uus-kool.

If you would like to support your own or your company’s additional investment in the Children’s School in the name of Helsinki-Tallinna Race, please contact: heltal@koivusaarenpursiseura.fi.