Tapahtuma

Hyväntekeväisyyskohde

Hyväntekeväisyys jatkuu, hienoa, että olet mukana!

Hyväntekeväisyys on kilpailijoille merkityksellinen asia osallistua vuodesta toiseen elokuiseen kilpailuun. Tämä tuntui erityisen hyvältä kilpailua järjestävistä henkilöistä. Onhan se myös tärkeä tekijä jaksaa tehdä kilpailua vuodesta toiseen itse purjehduksen ilon varmistamiseksi. Olemme erityisen iloisia, että voimme osaltamme varmistaa, että tuotamme iloa hyväntekeväisyyskohteellemme.

Kohteemme vaihtui tänä vuonna virolaiseen järjestöön Minu Unistuste Päev, joka järjestää vakavasti ja /tai kroonisesti sairaille lapsille unelmia. Unelmien avulla tuetaan pienten ja isompienkin potilaiden mielenterveyttä hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Mikäli haluat tukea omalla tai yrityksesi lisäpanostuksella erityistä tukea tarvitsevien lasten koulua Helsinki Tallinna Racen nimissä, voit ottaa yhteyttä: heltal@kopu.fi.

Charity continues, great that you are involved!

Charity is an important thing for boats to participate in the race year after year. This felt especially good for the people organizing the competition. After all, it is also an important factor in being able to compete from year to year to ensure the joy of sailing itself. We are therefore particularly pleased to be able to do our part to ensure that we bring joy to our charity.

This year, our charity target changed to the Estonian organization Minu Unistuste Päev, which organizes dreams for seriously and/or chronically ill children. With the help of dreams, the mental health of both young and older patients is supported during and after treatments.

If you want to support a school for children with special needs on behalf of the Helsinki Tallinn Race with your own or your company’s additional investment, you can contact: heltal@kopu.fi.