Helsingin satamapaikat/Berths in Helsinki

Tutustu satamasuunnitelmaan. Kun saavutMarina Bay Skattalle, kiinnitythän luokallesi varattuun paikkaan. Näin jokainen pääsee ajoissa valmistautumaan omaan starttiin.

Check out the berth plan. When you arrive to Marina Bay Skatta, please stick to the berth reserved for your class. This way, everyone can prepare for their own start in time.